Piskesmæld / whiplash

Vi har i over 20 år behandlet Piskesmæld til stor gælde for vores kunder.

Ring i dag og så hjælper vi dig.

Piskesmæld / whiplash opstår ved overstrækning og forstuvning af bløddelene i halshvirvelsøjlen. Årsagen er en pludselig kraftpåvirkning af halsens og nakkens bløddele.
Kraftpåvirkning af nakken og halsen kan opstå ved bilsammenstød, hvor et køretøj påkøres bagfra, fra siden eller forfra. Men skaden kan også opstå ved fald eller andre typer af uheld.

Der er endnu ikke erfaring nok til at kunne fastslå, hvorvidt symptomerne mildnes med tiden. I de fleste tilfælde forsvinder generne gradvist. Få procent har dog stadig betydelige symptomer efter et år. Personer med længerevarende symptomer kan opleve bedring op til flere år efter skaden.

Nogle får langvarige problemer efter en piskesmældsskade og udvikler et såkaldt whiplash- syndrom. Det er en tilstand, som man i dag fortsat diskuterer årsagen til.

Dagliglivet kan blive stærkt påvirket af whiplash-syndromets ubehagelige symptomer. Mange oplever det ubehageligt, at der som regel ikke kan påvises organiske årsager til smerterne, og at tilstanden derfor ofte opfattes som psykologiske problemer, selvom smerterne og ubehaget er særdeles reelle.

De hyppigste gener er: nakkestivhed, hovedpine, rygsmerter, lysfølsomhed, påvirket syn, overfølsomhed overfor støj, svimmelhed, søvnløshed, øresusen eller ringen for ørerne, manglende følelse i arme eller hænder/fingre, strålende smerter ud i armene, problemer med korttidshukommelse, koncentrationsbesvær, nedsat libido, følelsen af at være “ved siden af sig selv” samt træthed. Patienters tilstand kan endvidere resultere i nedtrykthed samt depression.

Piskesmæld er en skade, der kan lindres og afhjælpes med akupunktur. Mange patienter med piskesmæld / whiplash, har opnået forbedringer og færre smerter efter akupunktur behandlinger.

Behandling hos Apunkt

Hos Apunkt har vi over 20 års erfaring med at behandle patienter mod bl.a. lidelser i forbindelse med piskesmæld / whiplash. For at kunne behandle korrekt er det vigtig først at blive diagnostiseret korrekt. Vi tilpasser derfor den enkelte patient et individuel behandlingsforløb, hvor vi i fællesskab udarbejder din journal.

Ring allerede i dag på 33 15 15 01 eller kontakt os så du kan få den hjælp du behøver.

Modtag den nyeste viden om akupunktur

Vi deltager årligt på kursur for at kunne tilbyde dig den nyeste og bedste behandling – den viden vil vi gerne dele med dig!