Krav til akupunktør

Vil du være godkendt RAB akupunktør

Akupunkturuddannelse

I Danmark man man læse akupunktur efter en studieordning . Den er udgivet af brancheforeningen PA (Praktiserende Akupunktører). Sundhedsstyrelsen har godkendt PA som registreringsansvarlig brancheorganisation. 

Der er for øjeblikket kun 3 skoler i Danmark  som udbyder en akupunkturuddannelse i henhold til denne ordning. 

RAB

Med en uddannelse iflg. studieordningen, er man som behandler godkendt i forhold til RAB-bekendtgørelsen (RAB-bekendtgørelsen (retsinformation.dk). RAB står for Registreringordning for Alternative Behandlere. 

Det betyder f.eks. at man indgår i en forening af behandlere, at foreningen har et minimumsantal af medlemmer, at der er vedtægter, at der er et klageorgan for brugerne af behandlingerne, at der er et regelsæt for god klinisk praksis, at foreningen er godkendt af Styrelsen for Patientsikkerhed  (som er en del af Sundhedsministeriet) og ikke mindst, at der er minimumskrav til uddannelsen. 

En RAB-godkendt akupunkturuddannelse betyder også, at der gives tilskud fra sygesikringen Danmark og fra en stribe private sundhedsforsikringer, som mange har via deres arbejde. 

Nogle akupunktører har en uddannelse, som ikke er godkendt under PA’s studieordning. Hos disse behandlere kan der således ikke opnås tilskud under RAB-ordningen. 

Alle Apunkts akupunktører er godkendt i forhold til RAB-bekendtgørelsen.

 

Studieordningen

Den seneste studieordningen fra 2021  (Samlet Studieordning Akupunkturuddannelsen (1).pdf (aku-net.dk)) indeholder en beskrivelse af de krav, der kræves for at man kan har en PA-godkendt akupunkturuddannelse. 

Uddannelsen bygger på “Traditionel Kinesisk Medicin” og efterlever de minimumskrav, som er opstillet af den europæiske paraplyorganisation ETCMA (European Traditionel Chinese Medicine Association) (Home (etcma.org)). 

Når man har bestået uddannelsen, har man haft en samlet arbejdsbelatning svarende til 132 ECTS points (European Credit Transfer System – et af EU standardiseret system for at opgøre studiebelasting). Et akademisk studieår svarer til 60 ECTS. 

Arbejdsbelastningen svarer til 3699 timer og er normeret til en 3-årig deltidsuddannelse. De 89 ECTS er teorisk undervisning (2499 timer) og der er klinisk praksis svarende til 43 ECTS (1200 timer). 

Optaget sker med minimum en erhvervsfaglig grunduddannelse eller en gymnasial uddannelse. En studerende kan dog sagtens have f.eks. mellemlang og længere videregående uddannelse bag sig. Studerende har ofte en uddannelsesmæssig og karriemæssig erfaring bag sig over årtier. 

I løbet af studiet er der undervisning, hjemmeforberedelse, skriftlige opgaver, projekter, studieture, klinisk praksis, selvstudium, træning osv. 

Helt specifikt indebærer uddannelsen følgende emner: 

pastedGraphic.png

pastedGraphic_1.png

 

Undervejs i studiet består man 2 prøver, afleverer et større skriftligt projekt og afslutningsvis går man op til skriftlig og mundtlig eksamen. 

Danmarks Akkrediteringsinstitution

Denne lovpligtige institution (https://akkr.dk/om/#1615796432341-d0581767-c1d3)  under  Uddannelses- og Forskningsministeriet sørger for at sikre de videregående uddannelsers kvalitet og relevant i Danmark. Den blev etableret i 2013 som en selvstændig og fagligt uafhængig institution. 

I 2020 har Danmarks Akkrediteringsinstitution foretaget en niveauvurdering af de akupunkturskoler, der udbyder uddannelsen i henhold til den PA-godkendte akupunkturuddannelse. 

Alle skoler er placeret på niveau 5 (Niveauer i kvalifikationsrammen — Uddannelses- og Forskningsministeriet (ufm.dk) i Den Danske Kvalifikationsramme for Livslang Læring (Om kvalifikationsrammen — Uddannelses- og Forskningsministeriet (ufm.dk)).

Forenede Nationer – FN – og World Health Organization – WHO

WHO har bl.a. lavet en benchmark for akupunktur, lavet standardisering af nomenklatur for akupunktur, udarbejdet retningslinjer for klinisk forskning i akupunktur m.vv. Det har stået på i adskillige årtier. Akupunkturen er mere anderkendt i udlandet.

Beskyttet titel – akupunktør ? 

Nej. Titlen er ikke beskyttet. Det betyder, at enhver kan udføre akupunkturbehandling og kalde sig akupunktør med eller uden faglig baggrund herfor. Det samme gælder for akupunkturuddannelser. 

En PA-godkendt akupunkturuddannelse er din garanti for, at akupunktøren har bestået eksaminer og således mestrer et fagligt stof på dansk og europæisk niveau, som gør vedkommende skikket til at være akupunktør.

Dertil kan du opnå tilskud til behandlinger, da denne uddannelse giver RAB-godkendelse for akupunktøren. 

Hos Apunkt er alle akupunktører uddannet efter en PA-godkendt akupunkturuddannelse